KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

TOMASZ RODACKI

25 lipca 2024 r. Samochód osobowy VOLKSWAGEN TOURAN i inne

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki Kancelaria Komornicza nr VI w Jeleniej Górze na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości:

 

że w dniu 25 lipca 2024 r. o godz. 10:00

 

odbędzie się w kancelarii komornika w Jelenia Góra przy ul. Józefa Grabowskiego 7 pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

L.P.

PIS LICYTOWANEJ

RUCHOMOŚCI

 

ILOŚĆ

SUMA

OSZACOWANIA

1 sztuki w zł

CENA

WYWOŁANIA

 

WADIUM

1

 

Samochód osobowy VOLKSWAGEN TOURAN; rok prod. 2003;

nr rej. DJ92904;

nr nadw. WVGZZZ1TZ4W014054

 

1,00

 

9 500,00 zł

 

7 125,00 zł

 

 

950,00 zł

2

 

Samochód ciężarowy FIAT DOBLO: rok prod. 2004; nr rej. DJ1540A;

nr nadw. ZFA22300005295053

 

1,00

 

9 500,00 zł

 

7 125,00 zł

 

 

950,00 zł

3

 

Samochód osobowy AUDI A8;

rok prod. 2005; nr rej. DJ4174C;

nr nadw. WAUZZZ4EX6N011880

 

1,00

 

20 000,00 zł

 

15 000,00 zł

 

 

2 000,00 zł

4

 

Samochód ciężarowy CITROEN JUMPER; rok prod. 2007;

nr rej. DW6V662;

nr nadw. VF7YCBMFC11210030

 

1,00

 

20 000,00 zł

 

15 000,00 zł

 

 

2 000,00 zł

5

 

Samochód osobowy PEUGEOT 206 CC; rok prod. 2002; nr rej. DJ4963A; nr nadw. VF32DNFUR42709914

 

1,00

 

4 000,00 zł

 

3 000,00

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych (art. 8671 § 1 kpc). Rękojmia powinna być złożona w kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 80 2030 0045 1110 0000 0298 3840 BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna Departament Operacji Płatniczych, tytułem przelewu: "rękojmia na licytację - Km 1858/23 (imię i nazwisko licytanta)". Licytant winien posiadać dowód osobisty oraz numer rachunku bankowego, na który będzie dokonany zwrot rękojmi. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. (art. 8672kpc). Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.
Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej
w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać bezpośrednio przed licytacją pod w/w adresem.

Na zakupione ruchomości Komornik nie udziela gwarancji , ani nie odpowiada za ich stan techniczny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń , jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki.

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podawania przyczyn.

 

Skocz na górę strony 


Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika Tomasza Rodackiego.

Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...